X
  • No products in the list
X
  • No products in the list
รูปจากพี่ผึ้ง ๒๒๐๑๑๔ 122

เกี่ยวกับเรา

แอร์ออร์คิดส์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยคุณสวงและคุณธนิดา คุ้มวิเชียร จากการเริ่มต้นทำฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อจำหน่ายในประเทศและได้พัฒนาคุณภาพด้านการผลิตกล้วยไม้จนได้รับมาตรฐานเป็นสากล สามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ และได้ขยายกิจการให้เติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจกล้วยไม้แบบครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย

แอร์ออร์คิดส์เชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการก้าวการเป็นผู้นำการผลิตและการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ของโลก เฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้สกุลหวาย เราจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับกิจการกล้วยไม้สู่สากล โดยเน้นการจัดการทางการตลาดในเชิงรุก เพื่อ “ เข้าถึง” และ “เข้าใจ” ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงพัฒนาคุณภาพการผลิต และสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง หากแต่ไม่ละทิ้งมุมมองและเทคนิคการปลูกเลี้ยงที่ดีของผู้ปลูกเลี้ยงรุ่นเก่า

WHAT OUR CUSTOMERS SAY ABOUT US?

PHONG LAN DUY VIET CO., LTD. Vietnam
Exporting customer

Pop and his team are professionals in their field. As you might know already, plants and seedings vary by season, sometimes Air Orchid don’t have the exact same things you want (in term of sizes, colors, etc) but Pop always accommodate customers’ needs and have his way to make everyone happy. I have worked with him for years and he has proven that I have put my trust on the right person.

Mr. Duy Viet Pham
PHONG LAN DUY VIET CO., LTD. Vietnam
2.2.1.2a
Farm consultancy clients

We are associated with the Airorchid family since 2008,since then for our farm in India they provide all kind of expert help and support. Mr.Pop and his family are not just our business partners, we are a family and they always provide us their time and the best hospitality when we visit Thailand. They are the best in Thailand.

Mr. Sanjiv
Moon Orchid, India
Air Orchid 2-7285
Franchisees

We work with Air Orchid and was very impressed. They are professional with high integrity. The shipment came on-time and always in great quality. I would definitely recommend them to any of my peers.

Customer name
Customer title