X
  • No products in the list
X
  • No products in the list
ฟาร์มผลิตกล้วยไม้ International Standard Orchids Farm

We Farm to an International standard

ฟาร์มผลิตกล้วยไม้ที่ได้มาตรฐานสากล แอร์ออร์คิดส์ฟาร์ม

แอร์ออร์คิดส์ฟาร์ม ฟาร์มผลิตกล้วยไม้ที่ได้มาตรฐานสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 250 ไร่ ภายใต้โรงเรือนและระบบการเพาะเลี้ยงที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) มีกล้วยไม้ให้เลือกกว่า 2,000 สายพันธุ์ ทั้งต้นพันธุ์ กล้วยไม้กระถาง และกล้วยไม้ตัดดอก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรักกล้วยไม้อีกด้วย

Air Orchid 2 6232 Orchid farm consultancy ฟาร์มผลิตกล้วยไม้ ฟาร์มผลิตกล้วยไม้

Technology in our farm

แอร์ออร์คิดส์ พยายามปรับตัวโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตไปพร้อมๆ กัน เช่น นวัตกรรมแขนกลในการฉีดปุ๋ย และฉีดยาในฟาร์ม รวมทั้งใช้การรดน้ำด้วยระบบ sprinkle แทนแรงงานคน เนื่องจากปัจจุบันแรงงานเริ่มหายากมากขึ้น การนำนวัตกรรมแขนกลมาใช้สามารถแก้ปัญหาแรงงานได้อย่างดี หากในอนาคตขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากขึ้น ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อภาคการผลิต

Air Orchid 2 6003 ฟาร์มผลิตกล้วยไม้ ฟาร์มผลิตกล้วยไม้

Our farm meets international  GAP standard protocols.

นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการแล้ว การใช้ชีวภัณฑ์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายสารกำจัดศัตรูพืช และเพิ่มความปลอดภัยจากสารเคมีให้กับแรงงาน และกลุ่มลูกค้า ถือเป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบที่แอร์ออร์คิดส์มุ่งมั่นพัฒนาเสมอมา และได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากทางภาครัฐ

2.4.3 ฟาร์มผลิตกล้วยไม้ ฟาร์มผลิตกล้วยไม้

Sustainable Practices

ในส่วนของฟาร์มตัดดอก แอร์ออร์คิดส์ปรับตัวใช้เทคโนโลยีปลูกกล้วยไม้ด้วยบล็อกซีเมนต์ ที่ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิต และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

S 16842981 ฟาร์มผลิตกล้วยไม้ ฟาร์มผลิตกล้วยไม้

Energy Efficiency in our Farm

เช่นเดียวกับการเลือกใช้พลังงานทดแทน อย่างการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ที่นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน